Głębokość Zalewu Sulejowskiego

Zalew Sulejowski powstał na rzece Pilicy. Najgłębsze miejsca są więc w korycie rzeki.

Głębokość wynosi do 11 m.
Na mapie batymetrycznej miejsca najgłębsze oznaczone są najciemniejszym odcieniem koloru niebieskiego/granatowego.